Isaac Scientific Publishing

Advances in Food Science and Engineering

Volume 3, Issue 2, June 2019

Download PDF (426.3 KB)

Optimization of Low-Sugar Polygonatum Jam Production Process by Response Surface Methodology

Hua Feng, Jinli Zhang, Haoyuan Wu, Peng Wu, Xiangyang Li
Download PDF (976.2 KB) Pub. Date: June 1, 2019 DOI: 10.22606/afse.2019.32001

Study on Technology of Shrimp Sauce Pickles

Chaoshuang Jia, Fengmin Han, Liangqing Xi, Qiyue Zhang, Shikai Zhang, Guifen Dong, Xiaoyu Miao, Aonan Yan, Peng Wu, Xiangyang Li
Download PDF (938.7 KB) Pub. Date: June 1, 2019 DOI: 10.22606/afse.2019.32002

All Issues

Volume 2019

Issue 2